ul. Kawaleryjska 6, Białystok 
 

Oferta

 

PROJEKTY  WYKONAWCZE  KONSTRUKCJI                         CENA:   10 - 20 zł / m2 p.u netto  

W projektowaniu konstrukcji najważniejsze są prostota wykonania i oszczędność materiałów. Łączymy nowoczesne metody projektowania z tradycyjną sztuką budowlaną wymagającą od projektanta rozsądnego i praktycznego myślenia.

W odróżnieniu od większości projektantów konstrukcji posiadam kilkuletnie doświadczenie na stanowisku kierownika budowy oraz kosztorysanta budowlanego przez to moje projekty są zoptymalizowane pod względem wykonawczym i ekonomicznym.

projekty wykonawcze konstrukcji Białystok

EKSPERTYZY  BUDOWLANE

Nasze biuro konstrukcyjne zajmuje się sporządzaniem dokumentacji istniejących obiektów, np. związanych z rozbudową, przebudową nadbudową lub zmianą sposobu użytkowania. Badaniem przyczyn awarii i określeniem sposobu naprawy budynku.

 

 

 

PROJEKT  TECHNICZNY  KONSTRUKCJI                                  CENA: 6 - 10 zł / m2 p.u netto    

Nowelizacja Prawa Budowlanego z 19 września 2020 roku zakłada podział projektu na 3 części

  1. Projekt zagospodarowania działki lub terenu
  2. Projekt architektoniczno budowlany
  3. PROJEKT TECHNICZNY

Projekt techniczny potrzebny jest na etapie rozpoczęcia robót budowlanych. Projektant składa oświadczenie które należy dołączyć do wniosku o rozpoczęcie budowy. Projekt techniczny powinien być formą sprawdzenia projektu budowlanego pod względem wykonalności. Konstruktor wg nowego prawa budowlanego ma bardzo ograniczony wpływ na projekt budowlany i o błędach konstrukcyjnych dowiadujemy się dopiero na etapie budowy.

projekt techniczny Białystok

 

 

optymalizacja projektów Białystok

OPTYMALIZACJA  PROJEKTÓW

Papier jest mocniejszy od betonu i stali - wytrzyma wszystkie pomysły. Na etapie budowy przekonujemy się ile było w projekcie kosztownych błędów i rozwiązań. Warto być mądrym przed szkodą i zlecić sprawdzenie projektu. Pozwala ono poprawić ewentualne błędy oraz zmienić drogie rozwiązania konstrukcyjne na tańsze.

 

 

KOSZTORYSOWANIE  I  DORADZTWO                             CENA KOSZTORYSU I PRZEDMIARU : 12 zł/ pozycja                             

Bardzo ważne jest dobranie odpowiednich rozwiązań konstrukcyjnych już na etapie koncepcji. Dlatego warto porównać różne warianty wykonania konstrukcji oraz koszty i czas jej wykonania.                                               Kosztorys i przedmiar może być częścią dokumentacji projektowej . Optymalnym rozwiązaniem jest zrobienie go w pakiecie razem z projektami konstrukcyjnymi. Skraca to czas wykonania kosztorysu oraz zmniejsza ilość osób potrzebnych w procesie projektowym.

ekspertyzy budowlane Białystok